Video

Tổng hợp các clip hay có liên quan tới lĩnh vực bonsai.

Phỏng vấn ông Kimura

phỏng vấn kimura Clip này ghi lại những chia sẻ của ngài Kimura-phù thủy của giới bonsai. Có lẽ bạn sẽ thấy điều gì đó hữu ích từ một bậc thầy.

Nunchaku-free style

Nunchaku-free style

Blog cá nhân được cái hay là thích đăng gì thì đăng, không giống web công ty phải làm theo ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo! Mình tự sướng tí :)

X