Một bình luận

  1. Lê Đức Thiện
    Lê Đức Thiện 02/12/2014 at 20:06 |

    Bạn thử tra cứu trong này xem sao: http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=1074&page=390
    Mình hứa là khi có thời gian sẽ tìm tòi giúp bạn, còn thực tế mình không có kinh nghiệm về loài này.
    Ai có kinh nghiệm chỉ giúp với !!

X