Artisans Cup là một giải thưởng được sáng lập bởi Ryan và Chelsea Neil, diễn ra ở bảo tàng nghệ thuật Portland – Hoa Kỳ. Dưới đây là một vài hình ảnh về cuộc triển lãm.
Những hình ảnh này được tác giả đồng ý tự do chia sẻ, nhưng nếu bạn copy lại xin ghi rõ nguồn theartisanscup.

triển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

Cây Mountain Hemlock của Eric Schikowski:

triển lãm artisans cup

triển lãm artisans cuptriển lãm artisans cuptriển lãm artisans cup

triển lãm artisans cup

Cây Japanese Maple (Thích Nhật Bản) của William Valavanis:

triển lãm artisans cup

X