Cây này ngay từ đầu đã được lên một kế hoạch tỉ mỉ: thay loại đất trồng tốt hơn, cố gắng “vỗ béo” nó thật lực, khi những chồi vượt xuất hiện thì tỉa chúng để tàn lá được dày và gần thân chính, thường xuyên loại bỏ những chồi (hoặc cành con) mọc thẳng lên hay chúc xuống.
Đây là cây lúc mới mua năm 2009:
cây tùng shimpaku mới mua
Đầu năm 2010, xem chừng nó vẫn ổn:
cây tùng shimpaku đầu năm 2010
Lần đầu quấn dây vào đầu thu năm 2010:
quấn dây cây tùng shimpaku
Cây năm 2013:
cây shimpaku năm 2013

Tháng 3/2014, sau khi gỡ bỏ dây quấn từ năm 2010 nó được làm vệ sinh phần gỗ chết và cả phần mạch nhựa. Một vài cành xấu ở phía dưới bên trái cũng được cắt bỏ. Cuối cùng nó được thay sang một chiếc chậu Yamaaki với thành phần chất trồng là Akadama và đá nham thạch:
thay chậu cây tùng shimpaku
Cây được bón phân thường xuyên, và có tỉa lại vào giữa mùa phát triển để cân bằng lại sức phát triển giữa các khu vực (tác giả không nói rõ thời điểm nào, nhưng có lẽ là khi lá non chuyển màu xanh đậm, khoảng tháng 6-7)
tỉa lá shimpaku vào giữa mùa phát triển
Mùa xuân năm 2015, đây là phần gỗ chết đã được làm sạch và bôi Lime-sulphur cùng với phần mạch nhựa cũng đã được vệ sinh:
phần gỗ chết và mạch nhựa cây shimpaku
Khi mới bôi thuốc lũa (2015):
cây tùng shimpaku năm 2015
Sau khi thuốc lũa khô (2015):
cây tùng shimpaku năm 2015 sau khi thuốc lũa khô
Sau đó cây được cắt tỉa lại một chút:
tỉa chồi shimpaku
tỉa chồi cây shimpaku

X