cành rơi

Làm sao nuôi ngọn cây thác đổ mau lớn?

Cây dáng huyền (thác đổ, cây đổ) thường nuôi lâu hơn cây dáng trực và xiêu. Cũng bởi thế mà cây đổ thường có giá trị cao hơn cây tương tự mà trồng dáng khác. Bài viết này xin giới thiệu vài phương pháp nuôi ngọn thác đổ mau lớn.

Kỹ thuật uốn cành rơi

Kỹ thuật này thường áp dụng đối với những cây thân cao, dáng văn nhân, hoặc những cây lỡ có cành mọc hơi cao nhưng tác giả lại muốn kéo thấp xuống cho ấm tàn. Có thể áp dụng kỹ thuật này cho bất kỳ cây nào, không kể phong cách tự nhiên hay cây bài. Một cành rơi đẹp cần lắc lượn qua lại chứ không nên thẳng tuột khi nhìn ở bất kỳ góc độ nào.
X