cây lá kim

Giâm cành cây lá kim

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành cho số lượng nhiều và kỹ thuật tương đối đơn giản, rất phù hợp với trồng cây lâm nghiệp và chơi cây cảnh. Kính mong mọi người cố gắng thực hiện, đừng phá rừng nữa!

Ghép cây lá kim

Nhân tiện 1 người bạn trên facebook hỏi làm sao để ghép cành thông vào chỗ bị gãy do vận chuyển; mình trích lại tài liệu của bên lâm nghiệp do bác Minh Xuân chia sẻ cho mọi người tham khảo.

Cây lá kim là gì?

Bài này tổng hợp những chuyện cơ bản về cây lá kim. Từ khái niệm, tên gọi và giới thiệu một số loài có thể làm cảnh ở Việt Nam. Hi vọng đây sẽ là bước đầu tiên để bạn trồng những cây lá kim thuần Việt. Thông tin trong bài lấy từ chia sẻ của bác Minh Xuân.
X