cây sanh

4 cách ghép cây sanh

Sanh là loại cực dễ ghép, thực hành nhiều trên loại cây này bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm để ghép các loại cây khác nữa. Việc ghép cành này có thể tạo cành mới tại bất kỳ vị trí nào bạn muốn, tạo thuận lợi lớn trong việc tạo hình cây cảnh.
X