chọn chậu

Chọn chậu cho cây (phần 2)

Sandi-McFarland-pots004 Bonsai- bồn tài- cây trồng trong chậu, tức là chậu chiếm 1 nửa giá trị trong tác phẩm bonsai rồi! Nói vậy hơi quá, nhưng quả thật chậu làm tăng tính mỹ thuật của cây lên rất nhiều. Mời bạn đọc thêm một vài điều vụn vặt xung quanh chiếc chậu.

Chọn chậu cho cây (phần 1)

09510 Trong chữ “Bonsai” thì đến một nửa là chữ Bon-bồn-chậu rồi. Thế nên chậu là một thành phần quan trọng trong tác phẩm bonsai, góp phần làm tôn vinh vẻ đẹp của cây và cũng thể hiện sự hiểu biết cũng như đẳng cấp của người chơi.
X