Cây phôi Itoigawa lúc mới mua:
cây phôi itoigawa
Năm 2011, cây được cắt tỉa lần đầu. Tác giả đã phải “năn nỉ” người bạn làm cùng để giữ lại những cành Jin dài:
cây tùng itoigawa năm 2011
Năm 2013, cây được chỉnh sửa với sự tham gia của Bjorn Bjorholm (hiện sống tại Osaka-Nhật Bản, site: www.bjorvalabonsaistudio.com)
cây itoigawa chỉnh sửa bởi bjorn bjorholm
cây itoigawa chỉnh sửa bởi bjorn bjorholm
Mùa thu năm 2013, cây được cắt tỉa lại:
cây tùng itoigawa năm 2013

X