Đây là những cây giành giải trong triển lãm bonsai quốc gia lần thứ 5 tại Hoa Kỳ. Các giám khảo đã có một thời gian làm việc khó khăn để chọn ra người thắng cuộc. Bởi trình độ của người chơi giờ đây đã tiến bộ rất nhiều…


Tác phẩm đẹp nhất cuộc triển lãm:
Cây Mountain Hemlock, danh pháp 2 phần Tsuga mertensiana.
Tác giả: Eric Schikowski.
cây dành giải thưởng triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần thứ 5
cây độc cần núi


Những tác phẩm Shohin đẹp nhất:
Cây: Thông 5 lá Nhật Bản, trắc Hinoki giống lùn, Phong (Thích), ZelkovaTùng Sargent (theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái qua phải).
Tác giả: Melvyn Goldstein.
cây shohin đẹp nhất triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Cây thường xanh đẹp nhất:
Cây Mountain Hemlock, danh pháp 2 phần Tsuga mertensiana.
Tác giả: Michael Hagedorn.
cây thường xanh đẹp nhất cuộc triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần thứ 5


Cây rụng lá đẹp nhất:
Cây: Phong trắng châu Âu, danh pháp 2 phần Betula alba.
Tác giả: Dennis Vojtilla.
cây phong trắng châu âu


Cây có phong cách cổ điển đẹp nhất:
Cây: Thông đỏ Nhật Bản, danh pháp 2 phần Pinus densiflora.
Tác giả: Gary Gunrow.
cây thông đỏ nhật bản trong triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Cây nhiệt đới đẹp nhất và phụ kiện bonsai đẹp nhất:
Cây: Tiger Bark Fig, danh pháp 2 phần Ficus microcarpa.
Tác giả: Hoe Chuah.
cây nhiệt đới đẹp nhất triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5
phụ kiện đẹp nhất cuộc triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Tác phẩm trưng bày đẹp nhất theo phong cách Nhật Bản:
Cây: Colorado Blue Spruce, danh pháp 2 phần Picea pungens.
Tác giả: Suthin Sukolosovisit.
cây trưng bày đẹp nhất tại cuộc triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Tác phẩm cỡ trung đẹp nhất:
Cây: Tùng Itoigawa Sargent, danh pháp 2 phần Junipers chinensis.
Tác giả: Boon Manakitivipart.
cây cỡ trung đẹp nhất triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5

X