Tác giả: Lê Đức Thiện

Trưng bày bonsai

Andy Rutledge là một nhiếp ảnh gia phương Tây và là một người chơi bonsai. Bởi thế cách giải thích của ông là dễ tiếp thu cho một lĩnh vực được người Nhật tinh chỉnh tới mức tinh tế và khó học đối với những người hiện đại.
Chuyên mục: Lý thuyết

Bàn về đất trồng bonsai-Ryan Neil

Trong clip này Ryan Neil nói tới tầm quan trọng của đất trồng, các tính chất mà đất cần có, và ưu điểm của Akadama. Tuy một số người có thể có ý kiến khác, nhưng ở đây chỉ đưa lên ý kiến nguyên văn của tác giả, mời các bạn bình luận.
Chuyên mục: Video