Sự thực hiện các asana (tư thế) thường yêu cầu trạng thái căng giãn tối đa của cơ bắp, do đó làm thuận lợi việc lưu thông máu. Dù bề ngoài nhiều asana có vẻ giống như những tiết mục uốn mình kỳ quặc và màn trình diễn của diễn viên xiếc thế nào đi nữa thì có một điều khác biệt cơ bản mà ta cần lưu ý, đó là: Chỗ kết thúc của nghệ sĩ xiếc – tức là các tư thế thành tựu được – mới chỉ là chỗ bắt đầu của người tập Hatha Yoga, bở vì mỗi asana trước hết là một thế cân bằng của thân xác thuận lợi cho các hoạt động tâm lý, cụ thể là cho hoạt động hô hấp được ý thức theo dõi trên hai mặt nhịp độ và đường đi.

Thông thường khi ta đã ổn định được một asana, ta sẽ thở theo nhịp 3-2-5-2 và dẫn hơi theo một lộ trình tùy ý nhưng luôn phải nhớ rằng một khi đã chọn thì không được tùy hứng thay đổi. Mỗi asana phải được duy trì trong trạng thái bất động và càng lâu càng tốt, nhưng không vì nôn nóng, hiếu thắng mà đi quá ngưỡng chịu đựng để đến nỗi chẳng những trước mắt thân xác bị mỏi mệt đau đớn mà về lầu dài ta sẽ không đạt được bất kỳ kết quả nào, ta sẽ thất bại hoàn toàn trong việc tập Hatha Yoga. Trái lại, với thái độ chuyên chú, cần cù, nhẫn nại, thung dung, chậm rãi, điềm đạm, ta sẽ mỗi ngày mỗi đẩy lùi được giới hạn của tính đàn hồi cơ bắp, và quan trọng hơn nữa, mỗi ngày mỗi cải tạo được tâm thức ta khiến nó tiến gần hơn tới trạng thái tâm thức mà phép thở Pranayama, và cao hơn nữa là phép tập trung tư tưởng Samyama cần tới. Mà với Samyama, theo sự khẳng định của lý thuyết Yoga, có thể nói ngắn gọn, đó là con đường đưa tới “muốn gì được nấy”.

asana tư thế yoga

Số lượng cá asana và những biến thể của chúng thì hầu như nhiều vô kể, đại đa phần lấy cột sống và bụng làm đối tượng luyện tập. Chúng ta có thể mỗi ngày tập độ 20 asana là đủ, có thể tập dồn vào một buổi hoặc phân ra cho hai buổi, ba buổi sáng, trưa, chiều tùy theo hoàn cảnh. Điều cơ bản là một khi đã tập thì không một ngày, một buổi nào bỏ tập, trừ trường hợp ốm đau hoặc khó ở.

Có thể có những asana mà ta thích tập, nhưng khi đi vào thực hiện lại thấy khó khăn, không thỏa mãn được yêu cầu, khi ấy đừng nản lòng, với thời gian và lòng kiên trì, cuối cùng ta sẽ đạt được điều mong muốn. nhớ rằng Yoga là trường học của đức kiên nhẫn và lòng tự tin rằng không có việc gì mà ta không thể làm được.

X