Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Kết luận (của loạt 8 bài về ngôn ngữ nghệ thuật bonsai)

Tôi cũng mong là các bạn đã học được chút gì đó và đã sáng ra thêm nhiều câu hỏi, nhiều câu trả lời. Vậy chứ tôi vẫn hy vọng là các bạn sẽ có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Chính những câu hỏi này sẽ là "quà tặng" cho chính các bạn, một khi bạn chịu khó tự tra cứu, bởi nó sẽ giúp các bạn tiến xa thiệt là xa, hơn mấy cái câu trả lời quá ư đơn giản trong tập sách này.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Điểm nhấn

Bài viết này bàn tới 1 vài điểm nhấn nhằm dẫn dụ người xem, đánh vào tâm lý của họ để tạo ra ấn tượng ban đầu khiến họ thấy thú vị và đứng ngắm lâu hơn, đồng thời quên đi những khuyết điểm của tác phẩm.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Hướng đến việc có thêm nhiều sáng tạo Nghệ thuật

Những yếu tố tạo thành bố cục tác phẩm được nêu trong chương này vốn là những chuyện cơ bản, thường thấy trong hầu hết sách vở kỹ thuật bonsai cho nhiều trình độ. Nghiên cứu sâu thêm về những quy tắc này, đồng thời thực hiện nhiều sáng tác sẽ giúp bạn hiểu ra được: những quy tắc này cũng chỉ là những điểm cơ bản để giúp cho cả việc sáng tạo tác phẩm lẫn cả việc chăm sóc cây cối được hoàn thành đạt mức yêu cầu.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối