Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Ngôn ngữ của Nghệ thuật

Loạt bài này đã được thay đổi vài từ ngữ và bố cục theo cách hiểu của người biên soạn. Bạn có thể tự tìm hiểu sâu hơn trong các nguồn tôi đã trích dẫn. Phần 2 này nêu 1 số quy ước mang tính ước lệ trong nghệ thuật bonsai. Tuy nhiên đây không phải bí kíp, nó là "chìa khóa", bạn cần lấy kho tàng bên trong chứ chìa khóa không làm bạn giàu có.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Nền tảng nghệ thuật trong tạo dáng bonsai

Loạt bài này đã được thay đổi vài từ ngữ và bố cục theo cách hiểu của người biên soạn. Bạn có thể tự tìm hiểu sâu hơn trong các nguồn tôi đã trích dẫn. Phần 1 này toàn chữ là chữ, đọc hơi mệt nhưng bạn nên đọc qua, thậm chí là đọc đi đọc lại nếu mong làm nghệ nhân.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối

Bài học từ giá trị đích thực của cây cảnh mini

Tương lai shohin chắc là sẽ phát triển mạnh. Bởi càng ngày đất càng chật, người càng đông, chỉ có một số ít đại gia có khả năng mua cây cần cẩu, còn lại đa số anh em chơi cây chỉ có thể trồng cây cỡ bàn tay bê ra bê vào cho tiện. Bạn đừng buồn, cây nhỏ khiến người xem khâm phục tài năng người làm không kém gì cây lớn, cây lớn chỉ khiến người ta (ngay lập tức) khâm phục về mặt tài chính thôi!
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cối