Cây trước và sau khi tạo dáng

Những nghệ nhân giàu kinh nghiệm có thể tạo ra sự biến đổi đáng kinh ngạc trên cây phôi. Dưới đây là 18 ví dụ.

Cây du lá nhỏ khai thác ngoài tự nhiên của Andrei Darusenkov, ảnh chụp năm 2008 và 2014.

cây du khai thác ngoài tự nhiên trước khi tạo dáng cây du khai thác ngoài tự nhiên sau khi tạo dáng

Cây tùng Sabina của Gabriel Romero trước và sau khi tạo dáng.

cây tùng sabina trước khi tạo dáng cây tùng sabina sau khi tạo dáng

Cây tùng Sargentii trước và sau khi tạo dáng, tạo dáng bởi Salvatore Liporace. Cây của Zezao.

cây tùng sargentii trước khi tạo dáng cây tùng sargentii sau khi tạo dáng

Cây thông năm 2011 và 2015 của Pavel Slovák.

cây thông trước khi tạo dáng cây thông sau khi tạo dáng

Cây Pistacia lentiscus (nhũ hương?) của Marija và Andrija. Cây khai thác năm 2009, ảnh sau khi tạo dáng là năm 2014. Bạn có thể xem thêm hình ảnh tại đây.
cây nhũ hương trước khi tạo dáng cây nhũ hương sau khi tạo dáng

Cây thông trắng (Goyomatsu) của Jarek Lenarczyk. Một sự chuyển dáng tuyệt  vời.

thông trắng trước khi tạo dáng thông trắng sau khi tạo dáng

Cây Picea abies (một loại thực vật hạt trần thuộc họ Thông, đây là cây bản địa châu Âu). Đây là một ví dụ về những phôi đơn giản (cây này được khai thác trong tự nhiên, nhưng nhìn giống như cây trồng công nghiệp trong vườn) có thể trở thành phôi bonsai tuyệt hảo. Cây này của Tomaž Kovšca‎.

cây phôi cây thành phẩm

Cây Carpinus Betulus khai thác trong tự nhiên của Roland Petek. Hình dưới là từ năm 2010 tới 2014.

cây Carpinus Betulus trước khi tạo dáng cây Carpinus Betulus sau khi tạo dáng

Cây Hawthorn (táo gai) của Tony Tickle. Cây này phải mất 18 năm từ khi khai thác tới khi bắt đầu có thể cho đi dự triển lãm.

cây táo gai trước khi tạo dáng cây táo gai sau khi tạo dáng

Cây Brazilian Rain của Willi Panell. Dưới đây là hình ảnh cây năm 2011 và 2015.

cây Brazilian Rain trước khi tạo dáng cây Brazilian Rain sau khi tạo dáng

Cây Taxus (thanh tùng châu Âu) của El Tim.

cây thanh tùng châu âu trước khi tạo dáng cây thanh tùng châu âu sau khi tạo dáng

Cây Linden (2009-2014) của Marco Merschel‎.

cây linden trước khi tạo dáng cây linden sau khi tạo dáng

Cây Juniperus procumbens (ngọa tùng?) của Mauro Stemberger.

cây ngọa tùng trước khi tạo dáng cây ngọa tùng sau khi tạo dáng

Cupressus Sempervirens (một loại cây lá kim) của Bruno Proietti Tocca.

cây Cupressus Sempervirens trước khi tạo dáng cây Cupressus Sempervirens sau khi tạo dáng

Cây Beackea Frutescens (thanh hao, sa tùng, chổi sể) của Matyie Che Makhtar.

cây thanh hao trước khi tạo dáng cây thanh hao sau khi tạo dáng
Cây Escallonia của Ian Young, 2001 tới 2015.

cây Escallonia trước khi tạo dáng cây Escallonia sau khi tạo dáng

Cây Azalea progression của Nik Rozman, 2008-2014.

cây Azalea progression trước khi tạo dáng cây Azalea progression sau khi tạo dáng

Cây Juniper (tùng) của Yannick Kiggen, 2007-2013. Chậu cổ Trung Hoa.

cây tùng mới khai thác cây tùng sau khi tạo dáng

Nguồn bonsaiempire.com

Chuyên mục: Thế giới bonsai

Chưa có bình luận, bạn hãy là người đầu tiên nào!


Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bình luận *

Tên *