Nối cành ghép và gốc ghép

Lớp tượng tầng (cambium-1 lớp mỏng nằm giữa phần gỗ và vỏ) của cành ghép cần phải được đặt thật sát với gốc ghép và buộc chặt cho tới khi nào vết ghép hợp nhất được hình thành. Thường sẽ phải cắt bớt lá của cành ghép vì cành sẽ không hút được nước cho tới khi nào 2 phần liền với nhau.

Thao tác mở gốc ghép và cắt vát cành ghép cần phải làm ngay trước khi ghép, nếu để lâu gốc sẽ hình thành một lớp bảo vệ cản trở việc các tế bào hợp nhất.

Sau khi ghép, cần cố định chắc bằng dây buộc để cành ghép không bị lung lay. Sau đó bọc nilong để tránh mất nước cành ghép.

ghép cây thông

Chăm sóc sau khi ghép

Cần định kỳ kiểm tra bọc nilong hàng tuần xem có dấu hiệu nấm/thối không. Nếu có cần mở hé 1 đầu túi nilong trong 2 ngày cho thoáng rồi buộc lại.
Để cây nơi nắng nhẹ, ít gió.

Mời bạn xem thử cách mà người Tây ghép thông. Nói chung là cũng như ta vẫn làm vậy thôi, quan trọng là giúp bạn có niềm tin rằng thông ghép được!

Trích thông tin từ tài liệu “Nhân giống sinh dưỡng cây gỗ rừng nhiệt đới” của các tác giả Janet McPherson Dick, Nguyễn Đức Tố Lưu, Nguyễn Đức Cảnh
Bài liên quan:
Giâm cành cây lá kim
Cây lá kim là gì?
Cành lá kim đã cắt cần gì để sống?
X