“Yatsubusa” có nghĩa là nhiều nến thông. Do đó nếu không được kiểm soát tốt thì cây sẽ sinh ra rất nhiều nến thông mỗi năm. Thành thật mà nói, cây này đã bị bỏ không quá lâu, trong khi đáng ra tôi nên chỉnh sửa nó 1-2 lần mỗi năm. Một hình ảnh từ bên dưới cho thấy các mạch nhựa bị tắc nghẽn do dây quấn:
mạch nhựa cây thông bị tắc do dây quấn
Dưới đây là hình ảnh của cành trên sau khi làm sạch: loại bỏ chồi nhỏ, lá già, những cành mọc không đúng chỗ và những lá chúc xuống.
cành thông đen sau khi vệ sinh
Quấn dây cành thấp nhất và cành bên trên nó:
quấn dây cành thấp nhất của cây thông đen vỏ sần
cành thấp nhất của cây thông đen vỏ sần sau khi quấn dây
Dùng thanh thép làm điểm tựa để uốn lại hướng của ngọn. Do tác giả muốn cây có hướng chuyển động sang bên phải nên phần thân trên sẽ được uốn hơi nghiêng sang phải một chút:
dùng thanh thép định hướng phần ngọn

Dước đây là cây sau khi uốn và tỉa mỏng phần ngọn (xem chừng gỗ cây thông vỏ sần này khá mềm nên tác giả mới có thể uốn như vậy)
cây sau khi uốn và tỉa mỏng phần ngọn
Hãy thử nhìn lại sự thay đổi của cây từ năm 2008 tới năm 2015:
hình ảnh cây thông đen vỏ sần năm 2008
hình ảnh cây thông đen vỏ sần năm 2015
Biết đâu đó…có thể sau này cây sẽ được làm như hình phác thảo bên dưới:
hình phác thảo cây thông đen kyokko yatsubusa

Nguồn dịch từ nebari bonsai.

Đây là một ví dụ rõ ràng đối với mình về một số điểm viết trong bài những thách thức dính liền với tính nghệ thuật. Bạn có cảm nhận giống mình rằng cây sau khi được hạ bớt ngọn, tỉa mỏng và thu gọn tàn thì giờ cây rất giống với một cây đại thụ cao vút không? Mình cũng đồng ý với tác giả nên cắt cành dưới cùng bên phải, nhìn cây sẽ giống với một cây đại thụ cao vút hơn. Ý bạn thì sao?

X