Kinh nghiệm trồng thông đen Nhật Bản (Phần 9)

Để đọc hiểu bài này mời bạn đọc trước phần 5


Đây là 4 kiểu ngắt chồi tại 4 điểm A, B, C, D trên vòng luân chuyển Auxin và các hệ quả của chúng:
Kiểu 1: chúng ta chỉ mới cắt tỉa hai cỡ chồi yếu và vừa là thấy kết quả cho chồi mới ngay tại chỗ tỉa.

Nhưng sau khi cắt kiểu thứ nhất, nếu chúng ta chờ cho 2-3 tuần sau, khi thấy xuất hiện 1-2 chồi nhỏ ở chỗ cắt chồi yếu và vừa (tất cả chồi yếu cắt trước (bỏ 1/3) trong 9 ngày, sau đó tất cả chồi vừa cắt trong 9 ngày (bỏ 3/5). Tổng cộng 18 ngày), chúng ta bắt đầu cắt chồi mạnh cũng trong 9 ngày (hoặc ít hơn, vì có những vùng trong chưa có chồi mạnh).

Khi bắt đầu cắt chồi mạnh, chúng ta có thể cắt ở 3 thời điểm khác nhau theo thứ tự trên vòng luân chuyển Auxin: C, D, A.

Được mình đặt là: kiểu 2, kiểu 3, kiểu 4.

Tại mỗi thời điểm các bạn sẽ thấy xuất hiện những kết quả hoàn toàn khác nhau.
ngắt đọt vừa và yếu để bật chồi mới
Kiểu 2: Trong khi cắt và chờ kiểu 1 ra chồi mới, đọt mạnh đã tới điểm C trên vòng luân chuyển). Nếu cắt đọt mạnh (cắt gần sát đế, chừa khoảng 8 cặp lá hoặc vảy) khi lá đã xòe 15-20 độ (điểm C), sẽ cho kết quả:

May ra có 1 chồi ở chỗ cắt (hay ở đế chỗ cắt). Nhưng có chồi mới (bật ngược) ở cành 1 tuổi (cành của năm trước). Kiểu này áp dụng cho việc chuyển hướng phát triển (đảo Apex – ngọn cây) = chồi mới (ở cành hy sinh) bật ngược về cành non Apex mới.
ngắt đọt mạnh khi lá xòe 15 tới 20 độ

Kiểu 3: Nếu chờ đọt mạnh có lá xòe thêm tới 30 độ (gần 45 ) mới cắt thì ta có kết quả:

Gần như không có chồi mới tại chỗ cắt nhưng có rất nhiều chồi mới bất ngược về vùng sau chỗ cắt (tới cành 2 tuổi). Kiểu này dùng để tạo chi dăm dày, các chồi mới sẽ bật về xung quanh vùng cắt.
ngắt đọt mạnh khi lá xòe trong khoảng 30 tới 45 độ
Kiểu 4: Nếu chờ đọt mạnh biến thành cành non = lúc đỉnh đọt sắp tượng chồi mới cắt (có thể nên cắt 2 lần, nếu vùng đế có vảy chứ chưa có lá) thì ta có kết quả:

Không có chồi mới ở chỗ cắt. Vô số chồi mới bật ngược về tới cành 3 tuổi.

Tóm lại, góc xòe lá càng lớn thì chồi mới bật về càng xa khỏi điểm cắt.
ngắt đọt mạnh khi đã bắt đầu chuyển thành cành non

Giải thích tại sao ngắt chồi tại càng gần điểm A trên vòng luân chuyển thì khả năng bật mầm càng mạnh

Trên vòng luân chuyển, mức kích thích phát chồi mới sẽ tăng dần từ C tới A, tới A là cực đại và lại giảm dần về tới C.
Kiểu số 4 cắt vào thời điểm gần A (cách vài ngày), lượng kích thích tố để phát chồi mới là cực đại (bằng chứng là cây bắt đầu nhú chồi, khi cắt gần sát chân cành non (sát vùng cành năm cũ), tức là làm hai chuyện:
Cắt bỏ vùng mà lẽ ra cây định nhú chồi ở đó, dòng kích thích tố đang ào ạt dâng lên thì bị chặn lại.
Huỷ bỏ lệnh ức chế chồi vùng dưới của vùng đỉnh (quyết định bởi chồi đang tượng).
Vậy là các chồi vùng dưới được cởi bỏ sự kìm hãm của vùng trên, lại gặp ngay dòng kích thích tố đang dâng lên mà không có lối thoát, chỉ còn cách thoát qua các chồi ngủ vùng dưới, và thế là các chồi ngủ vùng dưới có đủ các yếu tố để vươn dậy.
Điều kiện để có nhiều chồi mới bật ngược trở lại trên các cành cũ chính là do lượng kích thích tố phát chồi đạt giá trị lớn nhất vào thời điểm này.
Kiểu 3 không phát chồi mạnh được như kiểu 4 là vì thời điểm ngắt của kiểu 3 sớm hơn, lượng kích thích tố còn yếu nên chỉ phát ở những chỗ dễ phát (cành non và phần sát chỗ bấm chồi).

Nguồn trích dẫn caycanhvietnam, tác giả Vũ Hưng

Chuyên mục: Các giống cây cảnhĐã gắn thẻ với:

2 bình luận

  1. […] khỏe cây khác nên thời điểm tỉa cây cũng sẽ khác. Có thể bạn sẽ thích bài 4 kiểu tỉa chồi thông đen Nhật Bản – tuy giống cây khác nhưng lại rất liên quan!) Hãy nhìn vào chồi vượt bên […]


Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bình luận *

Tên *