Dưới đây là một số thông tin chi tiết hơn về cây đoạt giải:

Cây giải nhất

Cây Rocky Mountain Juniper của Randy Knight
Tên khoa học là Juniperus scopulorum, khoảng 650 tuổi. Đã huấn luyện được 5 năm.
Xuất xứ: vùng Rocky Mountains
Chậu: gốm cổ Trung Hoa
Kệ: thiết kế bởi Austin Heitzman

tác phẩm đoạt giải nhất trong artisans cuptác phẩm đoạt giải nhất trong artisans cuptác giả đoạt giải nhất trong artisans cup

Phụ kiện đẹp nhất

phụ kiện đẹp nhất artisans cup

Cây giải nhì

Cây Sierra Juniper của Tim Priest
Tên khoa học là Juniperus occidentalis chủng australis, khoảng 300 tuổi. Đã huấn luyện được 5 năm.
Xuất xứ: vùng Desolation Wilderniss, Sierra Nevada Mountains, California
Chậu: Trung Hoa
Kệ: Nhật Bản

tác phẩm đoạt giải nhì trong artisans cup

Cây giải ba (I)

Cây Japanese White Pine của Konnor Jenson
Tên khoa học là Pinus Parviflora, khoảng 60 tuổi.
Xuất xứ: Nhật Bản
Chậu: Gốm Trung Hoa hiện đại
Kệ: thiết kế bởi Austin Heitzman

tác phẩm đoạt giải ba trong artisans cup

Cây giải 3 (II)

Cây Rocky Mountain Juniper của Amy Blanton
Tên khoa học là Juniperus scopulorum, khoảng 450 tuổi. Đã huấn luyện được 4 năm.
Xuất xứ: Rocky Mountains
Chậu: gốm Trung Hoa hiện đại
Kệ: thiết kế bởi Jasen Eider

tác phẩm đồng giải ba trong artisans cup

tác giả đoạt giải ba trong artisans cup

Nguồn bonsaiempire

X