Cụ Naka và cháu gái bên Goshin. Cô ấy vừa được chỉ cây tượng trưng cho cô trong tác phẩm:
naka và cháu gái bên goshin

Goshin năm 1999:
goshin 1999
Goshin năm 2001:
goshin 2001
Cụ Naka bên cây Goshin năm 2003:
naka bên goshin 2003
goshin 2003
Tôi bên cạnh tác phẩm “Người bảo vệ linh hồn”:
goshin 2015
Goshin năm 2015:
rừng goshin 2015

Dịch từ nguồn bonsaiempire

X