Và bây giờ đến đoạn thú vị nhất: sau khi thảo luận về dáng cây, chúng tôi bắt đầu tỉa mỏng tàn lá. Thêm một lần nữa, những chồi thuộc một trong 4 loại sau sẽ bị cắt bỏ: chồi hướng lên trời (quá khỏe), chồi hướng xuống đất (trước sau gì cũng sẽ chết), chồi mọc phía trong cành, chồi yếu:
Có thể bạn sẽ quan tâm tới bài: 4 bước làm tàn cây tùng của ông Kimura.
tỉa mỏng tàn lá cây shimpaku
Công việc được thực hiện bởi một bậc thầy về kỹ thuật sắp đặt các cành nhánh:
quấn dây và sắp đặt các cành nhánh
quấn dây cây tùng shimpaku
quấn dây cây tùng shimpaku
quấn dây cây tùng shimpaku
quấn dây cây tùng shimpaku
quấn dây cây tùng shimpaku
quấn dây cây tùng shimpaku

Một vài hình ảnh chi tiết:
tán lá cây tùng shimpaku sau khi quấn dây
tán lá cây shimpaku sau khi quấn dây
Cành Jin bên phải:
mẩu jin của cành bên phải
Cành phía bên trái:
cành bên trái cây shimpaku
Hãy chú ý tới việc mọi lá đều nhận được đầy đủ ánh sáng. Đây là hình nhìn từ trên xuống:
cây shimpaku nhìn từ phía trên
cây shimpaku sau khi quấn dây

Dịch từ nguồn nebari bonsai

Bạn có thắc mắc về những giai đoạn mà cây bị bỏ thí không cắt tỉa gì cả? Đó là những giai đoạn cần thiết để cây phục hồi sức khỏe nhanh nhất, và làm cành nhánh to ra một chút cho phù hợp với ý đồ tác giả.
Xem bài này, mình cảm thấy dường như quá trình làm cây là bất tận, chẳng có điểm dừng!

X