Thẻ: ghép cây

Phương pháp ghép cây cơ bản

Những chuyện mình trình bày ở đây chỉ là để xem cho biết, chứ nếu bạn muốn làm cây chuyên nghiệp thì không nên ghép, đặc biệt là ghép cây khác giống thì lại càng không chấp nhận được. Trong các cuộc thi cao cấp, họ có bảng ghi tên họ đầy đủ của cây, ví dụ: Juniperus procumbens Nana
Chuyên mục: Kỹ thuật bonsaiĐã gắn thẻ với:

Ghép cành bằng phương pháp xâu chỉ

Ghép cành là một phương pháp lý tưởng để cải thiện dáng cây bằng cách thêm một cành hoặc một rễ vào đúng vị trí mong muốn. Không giống như phương pháp ghép áp thường để lại sẹo xấu, phương pháp ghép mầm chỉ áp dụng được với thân cây còn trẻ, phương pháp xâu chỉ thành công trong hầu hết các trường hợp. Hơn nữa nó dễ dàng thực hiện kể cả với người mới chơi.
Chuyên mục: Kỹ thuật bonsaiĐã gắn thẻ với: