Thẻ: phong cách tự nhiên

Làm cây theo phong cách tự nhiên (Phần 4)

Không chỉ ở Việt Nam, các forum nước ngoài cũng tranh luận rất nhiều về phong cách tự nhiên mà chẳng thu được mấy kết quả. Cho nên một cách hay là ta đi đường vòng, thay vì đặt câu hỏi “Cây làm theo phong cách tự nhiên là cây thế nào?” thì hãy đặt một câu hỏi dễ hơn: “Điều gì làm mất tính tự nhiên của một tác phẩm bonsai?”
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cốiĐã gắn thẻ với:

Làm cây theo phong cách tự nhiên (Phần 1)

Mời bạn đọc câu chuyện về sự hình thành phong cách bonsai tự nhiên ở các nước châu Âu. Mình thấy có những nét tương đồng giữa cuộc tranh luận về cây bài và cây phong cách thiên nhiên ở Việt Nam, nên chép lại bài này để bạn đọc tham khảo.
Chuyên mục: Bàn chuyện cây cốiĐã gắn thẻ với: