Một vài hình ảnh trong triển lãm

triển lãm bonsai europa năm 2015

triển lãm bonsai europa năm 2015

triển lãm bonsai europa năm 2015

triển lãm bonsai europa năm 2015

triển lãm bonsai europa năm 2015
Nguồn yamadori

X