Tác phẩm phong cách Mỹ đẹp nhất tổng hợp nhiều tiêu chí:
Cây: Colorado Blue Spruce, danh pháp 2 phần Picea pungens
Tác giả: Jason Eider.
cây phong cách mỹ đẹp nhất tại triển lam bonsai quốc gia mỹ lần 5
cây phong cách mỹ đẹp nhất tại triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Tác phẩm tự nhiên nhất:
Cây: Thông Scots, danh pháp 2 phần Pinus sylvestris
Tác giả: John Jaramillo.
cây tự nhiên nhất triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Tác phẩm sáng tạo nhất:
Cây: Tùng lùn Nhật Bản, danh pháp 2 phần Juniperus procumbens.
Tác giả: Creighton Bostrom.
tác phẩm sáng tạo nhất triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Tác phẩm dành giải của ABS (American Bonsai Society-hội bonsai Mỹ):
Cây: Colorado Blue Spruce, danh pháp 2 phần Picea Pungens
Tác giả: Todd Schlafer.
cây dành giải abs tại triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Suiseki (đá cảnh) đẹp nhất:
Plateau Stone (cao nguyên), Japan – Seta river
Tác giả: Michael Sullivan
suiseki đẹp nhất tại triển lãm bonsai quốc gia mỹ lần 5


Có một số tên giải thưởng mình dịch không sát nghĩa, mời bạn đọc xem thêm tại nguồn BonsaiEmpire.

X