Koji Hiramatsu của Nhật Bản demo cây:
demo cây tại triển lãm noelanders trophy 2016
Mauro Stemberger và nhóm của ông demo cây:
mauro stemberger demo cây tại noelanders trophy 2016
Taiga Urushibata từ Nhật Bản, làm việc 2 ngày với cây thông khổng lồ này:
taiga urushibata demo cây tại noelanders trophy 2016
Taiga nhận được những lời khen ngợi từ khán giả:
taiga nhận được tán thưởng từ khán giả


Một số từ mình dịch không sát ý lắm, bạn đọc nào muốn tìm hiểu thêm xin mời xem tại: BonsaiEmpire.

X